• +48 506 349 525
 • sekretariat@regulus-invest.katowice.pl

  O Firmie

  Spółka została zawiązana Katowicach dnia 30 września 2014r. Intencją Wspólników było zorganizowanie podmiotu, który będzie realizował swoje zadania statutowe na trzech płaszczyznach – wykonywania usług tj.

  • Inwestycje budowlane i nadzory,
  • Obsługa prawna przedsiębiorstw i osób fizycznych,
  • Zabezpieczenie techniczne i monitoring obiektów.

  Zadania wykonywane są przez osoby legitymujące się wykształceniem kierunkowym odpowiadającym celom przyjętych kierunków rozwoju działalności gospodarczej.

  W skład zespołu wchodzą inżynierowie budownictwa, prawnicy oraz specjaliści w dziedzinie zabezpieczenia i ochrony elektronicznej obiektów.

  building1_500.png

  Inwestycje budowlane i nadzory

  Usługi dla inwestorów:
  • inżynier kontraktu;
  • nadzór inwestorski;
  • zarządzanie projektem;
  • zastępstwo inwestycyjne;
  • koordynacja realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych;
  • ocena dokumentacji formalnej i projektowej;
  • sprawdzenie przedmiaru robót opracowanego przez projektanta lub wykonanie przedmiaru;
  • przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia;
  • kontrola i egzekwowanie postępu prac zgodnie harmonogramem;
  • opiniowanie robót zamiennych, dodatkowych, zaniechanych;
  • organizacja i udział w odbiorach częściowych, zanikowych, końcowych;
  • organizacja i zarządzanie procesem odbioru i przekazania przedsięwzięcia do eksploatacji;
  • nadzór i egzekwowanie usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów;
  • zarządzanie kosztami;
  • rozliczenie inwestycji;
  • sporządzenie raportu końcowego zamykającego przedsięwzięcie;
  • prace w zakresie przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo Budowlane.
  Zapraszamy do współpracy

  Zabezpieczenie techniczne i monitoring obiektów

  Nasi wykonawcy posiadają kwalifikacje do wykonywania prac technicznych na obiektach podlegających obowiązkowej ochronie. Usługi w zakresie zabezpieczenia technicznego obiektów:

  cctv-control-room-720.jpg
  Instalacje systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
  • wykonywanie projektów systemów alarmowych z możliwością rozszerzenia o system sygnalizacji przeciwpożarowy;
  • dostawa urządzeń;
  • instalacja urządzeń;
  • programowanie;
  • szkolenia personelu z zakresu obsługi zamontowanych urządzeń;
  Instalacje systemów telewizji przemysłowej, analogowej i IP (CCTV)
  Serwis techniczny z zakresu telewizji przemysłowej analogowej i IP
  Serwis techniczny systemów alarmowych
  Instalacje kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (KD i RCP)
  Wykonywanie projektów systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy

  Kontakt  REGULUS INVEST Sp. z o.o.
  40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 60 lok.43

  REGON 243678136,
  Numer KRS: 0000533797 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 954 2751799
  Kapitał zakładowy: 16.100,- zł wpłacono w całości

  Inwestycje budowlane i nadzory
  mgr inż. Ireneusz Kowol
  Dyrektor ds. technicznych
  mail: sekretariat@regulus-invest.katowice.pl
  tel. kom. 506 349 525
  Zabezpieczenie techniczne i monitoring obiektów