• +48 506 349 525
 • sekretariat@regulus-invest.katowice.pl  Zabezpieczenie techniczne i monitoring obiektów


  Ochrona danych osobowych,

  Doradztwo prawne,

  Zakładanie i przekształcanie przedsiębiorstw.

  O Firmie

  Spółka została zawiązana Katowicach dnia 30 września 2014r. Intencją Wspólników było zorganizowanie podmiotu, który będzie realizował swoje zadania statutowe na trzech płaszczyznach – wykonywania usług tj.

  • Zabezpieczenie techniczne i monitoring obiektów,
  • Ochrona danych osobowych,
  • Doradztwo prawne,
  • Zakładanie i przekształcanie przedsiębiorstw.

  Zadania wykonywane są przez osoby legitymujące się wykształceniem kierunkowym odpowiadającym celom przyjętych kierunków rozwoju działalności gospodarczej.

  W skład zespołu wchodzą inżynierowie budownictwa, prawnicy oraz specjaliści w dziedzinie zabezpieczenia i ochrony elektronicznej obiektów.

  building1_500.png

  Zabezpieczenie techniczne i monitoring obiektów

  Nasi wykonawcy posiadają kwalifikacje do wykonywania prac technicznych na obiektach podlegających obowiązkowej ochronie. Usługi w zakresie zabezpieczenia technicznego obiektów:

  cctv-control-room-720.jpg
  Instalacje systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
  • wykonywanie projektów systemów alarmowych z możliwością rozszerzenia o system sygnalizacji przeciwpożarowy;
  • dostawa urządzeń;
  • instalacja urządzeń;
  • programowanie;
  • szkolenia personelu z zakresu obsługi zamontowanych urządzeń;
  Instalacje systemów telewizji przemysłowej, analogowej i IP (CCTV)
  Serwis techniczny z zakresu telewizji przemysłowej analogowej i IP
  Serwis techniczny systemów alarmowych
  Instalacje kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (KD i RCP)
  Wykonywanie projektów systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy

  Kontakt  REGULUS INVEST Sp. z o.o.
  40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 60 lok.43

  REGON 243678136,
  Numer KRS: 0000533797 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 954 2751799
  Kapitał zakładowy: 16.100,- zł wpłacono w całości

  Ochrona danych osobowych i obsługa prawna
  mgr Piotr Piotrowski
  mail: sekretariat@regulus-invest.katowice.pl
  tel. kom. 501 406 928
  Zabezpieczenie techniczne i monitoring obiektów